0 ,
0 .
  
36 . (U=220) . . ..
3182.94 .

         
 / 
    10 30 50
311. 63 
560. 96 

1   2