0 ,
0 .
  
36 . (U=220) . . ..
3182.94 .

         
 / 
    10 30 50

     ...    2   3   4   5   6   7   8